Wednesday, February 21, 2024
SprinGO - springocls.vn
HomeKỹ năng mềmCÁCH TÌM TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG VÀ THỊ PHẦN

CÁCH TÌM TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG VÀ THỊ PHẦN

Là một chủ doanh nghiệp mới đang tìm cách đo lường sự tăng trưởng, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng không có cách “trắng đen” nào để làm như vậy. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ về cách các công thức tỷ lệ tăng trưởng có thể giúp bạn đán

Cách tìm tỷ lệ tăng trưởng và thị phần: Những điều bạn cần biết

Là một chủ doanh nghiệp mới đang tìm cách đo lường sự tăng trưởng, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng không có cách “trắng đen” nào để làm như vậy. Các công ty chọn các phương pháp khác nhau để đo lường sự tăng trưởng. Nếu bạn coi tăng trưởng nhiều hơn số đô la tổng doanh thu trên bảng cân đối kế toán, bạn sẽ sớm nhận ra rằng việc đo lường tăng trưởng khó khăn hơn bạn nghĩ.

Hai trong số những cách phổ biến nhất để đo lường tốc độ tăng trưởng là tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh cả hai và giải thích cách tìm tỷ lệ tăng trưởng.

Chúng tôi cũng sẽ xem xét thị phần và lý do tại sao nó cực kỳ phù hợp khi tính toán tốc độ tăng trưởng. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ về cách các công thức tỷ lệ tăng trưởng có thể giúp bạn đánh giá mức tăng trưởng trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tốc độ tăng trưởng là gì?

Nhãn “tốc độ tăng trưởng” có nghĩa là nó đề cập đến sự thay đổi của một biến cụ thể trong một khoảng thời gian xác định trước. Chủ sở hữu thường biểu thị mức tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ tăng trưởng có thể cung cấp cho bạn mô tả chính xác hơn về tình trạng tài chính, đặc biệt là khi so sánh tỷ lệ phần trăm tăng trưởng với tỷ lệ ngành.

Việc thu hẹp tốc độ tăng trưởng xuống một tỷ lệ phần trăm sẽ san bằng sân chơi để bạn có thể đánh giá bản thân mình so với những người khác trong ngành. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn là một doanh nghiệp nhỏ đang bán một sản phẩm công nghệ mới. Nếu bạn so sánh doanh thu của mình với các công ty công nghệ lâu đời, có thể bạn sẽ thấy mình bị tụt hậu đáng kể.

Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy phần trăm tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của bạn cao hơn đáng kể so với tỷ lệ tăng trưởng của các công ty khác, bạn có thể kết luận rằng bạn đang sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực và có một sản phẩm thành công hơn.

Công thức tỷ lệ tăng trưởng tiêu chuẩn rất đơn giản. Nếu bạn đang muốn sử dụng nó để đo giá trị trong tương lai, phương trình được biểu thị dưới dạng phần trăm là:

Tỷ lệ tăng trưởng dự kiến ​​= ((Giá trị mục tiêu trong tương lai – Giá trị hiện tại) / (Giá trị hiện tại)) * 100

Vì vậy, giả sử bạn hiện đang sản xuất 50.000 đô la doanh thu nhưng muốn đạt 125.000 đô la. Công thức tốc độ tăng trưởng của bạn sẽ là:

Tỷ lệ tăng trưởng (Tương lai) = (125.000 USD – 50.000 USD) / (50.000 USD) * 100 = 150%

Công thức này chỉ đơn thuần cho thấy rằng bạn cần phải tăng thêm 150% để đạt được mục tiêu của mình. Bạn cũng có thể thêm khoảng thời gian vào phương trình. Tất cả những gì bạn cần làm là chia tỷ lệ tăng trưởng được tính toán của mình cho số khoảng thời gian bạn muốn đo lường. Đây được gọi là tỷ lệ hàng năm.

Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng bạn muốn tăng doanh số lên 125.000 đô la trong vòng ba năm. Bạn muốn tìm ra yếu tố tăng trưởng hàng tháng. Chia 150% cho 36 để có tỷ lệ tăng trưởng hàng tháng là 4,17%. Bạn sẽ cần thể hiện tỷ lệ phần trăm thay đổi tích cực là 4,17 mỗi tháng nếu bạn muốn đạt được mục tiêu bán hàng của mình đúng hạn.

Bạn cũng có thể tính toán tốc độ tăng trưởng làm thước đo hiệu suất trong quá khứ. Trong những tình huống này, phương trình là:

Tỷ lệ tăng trưởng (quá khứ) = ((Giá trị hiện tại – Giá trị trong quá khứ) / (Giá trị quá khứ)) * 100

Nếu bạn thêm số khoảng thời gian vào phương trình, điều này cho phép bạn xác định phần trăm tăng hoặc giảm mà bạn đã hiển thị trong bất kỳ số năm nào.

Bây giờ chúng ta đã đề cập đến tỷ lệ tăng trưởng ở các cấp độ cơ bản nhất, chúng ta hãy xem xét các cách chuyên sâu để hiểu chúng. Có hai cách hiểu khác nhau về tốc độ tăng trưởng – tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm.

Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm

Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm (AAGR) là mức tăng trung bình của một biến trong suốt một năm dương lịch. Đó là một công cụ tuyệt vời để giúp đo lường mức tăng trưởng trung bình trong một năm. Các biến số mà bạn có thể sử dụng khi đo lường AAGR bao gồm:

Tài sản

Dòng tiền

Các khoản đầu tư

Danh mục đầu tư

Công thức để tính AAGR là:

AAGR = ((Giai đoạn tăng trưởng A) + (Giai đoạn tăng trưởng B) + (Giai đoạn tăng trưởng N)) / (Số lần thanh toán)

Tốc độ tăng trưởng trung bình đặc biệt hữu ích khi dự đoán các giá trị kết thúc và xu hướng dài hạn. Nó cho phép các chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhà đầu tư tiềm năng đánh giá phần trăm thay đổi trung bình xảy ra theo thời gian. Điều này cho phép họ dự đoán giá trị kết thúc dựa trên hiệu suất trong quá khứ.

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp

Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) cung cấp tỷ suất lợi nhuận cần thiết để tăng các khoản đầu tư, với giả định rằng tất cả lợi nhuận và cổ tức đều được tái đầu tư. Tăng trưởng tổng hợp đo lường thời gian mất bao lâu để phát triển từ giá trị ban đầu đến giá trị cuối cùng. Công thức CAGR là:

Tỷ lệ tăng trưởng tổng hợp hàng năm = ((Số dư cuối kỳ / Số dư đầu kỳ) ^ (1 / Số năm)) – 1

Nếu bạn có thứ gì đó có thể tăng hoặc giảm giá trị theo thời gian, thì bạn sẽ muốn đo lường phần trăm thay đổi bằng cách sử dụng CAGR. Công cụ này có thể giúp so sánh tỷ lệ lợi nhuận từ khoản đầu tư này so với khoản đầu tư khác – ví dụ: tài khoản tiết kiệm có lợi suất cao so với cổ phiếu.

CAGR đo lường mọi thứ trong một thế giới hoàn hảo, có nghĩa là khoản đầu tư tăng với tốc độ như nhau hàng năm và bạn tái đầu tư lợi nhuận mỗi năm. Mặc dù điều này có thể không phải lúc nào cũng xảy ra với một tài sản như cổ phiếu, bạn vẫn có thể sử dụng CAGR để hiểu và dự đoán lợi nhuận nhanh hơn.

Tốc độ tăng trưởng thị trường là gì?

Một cách khác để giải thích tốc độ tăng trưởng là đo lường tốc độ tăng trưởng của thị trường. Tuy nhiên, để làm được điều này, trước tiên bạn phải hiểu rõ về thị phần . Thị phần cho biết có bao nhiêu doanh số bán hàng của bạn (hoặc các biến số khác) tạo nên tổng thị trường. Công thức thị phần là:

Thị phần = (Doanh số bán hàng của công ty bạn / Tổng doanh số toàn ngành) * 100

Ví dụ: giả sử tổng doanh thu trong lĩnh vực của bạn là 5 triệu đô la vào năm ngoái. Công ty của bạn đã có doanh số 100.000 đô la. 100.000 đô la / 5 triệu đô la là 0,02. Nếu bạn nhân nó với 100, bạn thấy rằng thị phần của bạn là 2%.

Bạn cũng có thể thay thế các biến khác vào phương trình này. Thật dễ dàng để đo lường thị phần của một công ty bằng cách so sánh những thứ như doanh thu, tiền mặt hoặc tài sản sẵn có. Thị phần rất hữu ích để xác định quy mô của doanh nghiệp so với những doanh nghiệp khác trong thị trường cụ thể đó.

Cách tìm tỷ lệ tăng trưởng liên quan đến thị trường

Tỷ lệ tăng trưởng thị trường cho phép bạn đo lường tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trong một khung thời gian cụ thể cho ngành của bạn. Để làm như vậy, bạn sẽ cần biết tổng quy mô thị trường về mặt doanh thu . Điều này bao gồm tổng doanh số của toàn bộ thị trường với bạn và tất cả các đối thủ cạnh tranh cộng lại. Tổng kết quả là quy mô thị trường hiện tại của bạn.

Tiếp theo, xác định giá trị bắt đầu của bạn. Ví dụ: giả sử bạn muốn xem bạn đã phát triển như thế nào so với ngành trong năm năm qua. Tính tổng doanh thu thị trường từ năm năm trước, điều này sẽ mang lại quy mô thị trường ban đầu của bạn.

Khi bạn trừ quy mô thị trường ban đầu với quy mô thị trường hiện tại, bạn sẽ có sự thay đổi trên thị trường. Chia thay đổi về quy mô thị trường cho quy mô thị trường ban đầu và nhân với 100 để có được tốc độ tăng trưởng thị trường của bạn. Công thức là:

Tỷ lệ tăng trưởng thị trường = ((Quy mô thị trường hiện tại – Quy mô thị trường ban đầu) / (Quy mô thị trường ban đầu)) * 100

Hãy nhớ rằng trước đó, chúng tôi đã cung cấp cho bạn công thức để tính tốc độ tăng trưởng cho bất kỳ phương trình nào. Bằng cách so sánh tốc độ tăng trưởng của thị trường với tốc độ tăng trưởng tổng doanh số của một sản phẩm, doanh nghiệp có thể đánh giá sự thành công hay thất bại của một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Nếu doanh số bán hàng của bạn đang tăng 10%, nhưng tổng doanh số thị trường tăng 20%, bạn đang bị tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh.

Mặc dù phép toán tìm tỷ lệ tăng trưởng thị trường của bạn có vẻ đơn giản, nhưng quá trình thu thập dữ liệu cần thiết để đánh giá tỷ lệ tăng trưởng của bạn và đối thủ cạnh tranh phức tạp hơn nhiều. Các công cụ như Sizeup cho phép các doanh nghiệp phân tích cách họ so sánh với các công ty tương tự trong lĩnh vực của họ. Sử dụng phần mềm kế toán đáng tin cậy cũng có thể giúp bạn tính toán tỷ lệ tăng trưởng dễ dàng hơn, thay vì phải thực hiện thủ công trong Excel.

Ngoài ra, các chủ doanh nghiệp nên thực hiện nghiên cứu của họ để dự đoán sự phát triển trong tương lai trong các khu vực thị trường của họ. Bằng cách đánh giá các động lực tăng trưởng và đánh giá hiệu suất của các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự trên thị trường, bạn có thể dự báo mức tăng trưởng của mình trong những tháng và năm tới. Các công ty cũng có thể xem xét dữ liệu ngành kinh tế để đánh giá các xu hướng mới nổi và các lực lượng thị trường.

Điều quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ tăng trưởng của thị trường và công ty khác nhau tùy theo ngành. Ví dụ, tốc độ tăng trưởng hợp lý của một công ty quần áo có thể bị coi là thấp hoặc thậm chí thất bại so với một công ty trong ngành công nghệ. Bằng cách phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, bạn có thể xác định tốt hơn tốc độ tăng trưởng nào là tốt cho doanh nghiệp của mình.

Tại sao tốc độ tăng trưởng thị trường lại quan trọng?

Đánh giá tốc độ tăng trưởng thị trường là điều cần thiết để xây dựng các mục tiêu và tầm nhìn cho công ty của bạn. Các công ty có mức tăng trưởng doanh số thấp so với các đối thủ cạnh tranh của họ nên điều tra nguyên nhân tiềm ẩn của các vấn đề về hiệu suất của họ, chẳng hạn như giá cao hoặc quảng cáo không đủ và thực hiện các bước để khắc phục chúng trong tương lai.

Ngoài ra, sự tăng trưởng của thị trường có thể chỉ ra tính bền vững lâu dài của doanh nghiệp bạn. Trong khi tốc độ tăng trưởng cao có nghĩa là độ bão hòa thấp và nhu cầu cao, tỷ lệ âm có thể cho thấy rằng người tiêu dùng đang mất hứng thú với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Tỷ lệ tăng trưởng thị trường cũng liên quan đến các tổ chức tài chính, các tổ chức này có thể sử dụng thông tin này để quyết định xem có đầu tư vào công ty của bạn hay không. Các nhà đầu tư sẽ đánh giá tỷ lệ tăng trưởng theo dõi để xác định mức độ thành công của công ty trong những năm gần đây.

Sử dụng thông tin này, họ có thể dự đoán tỷ giá tương lai cho các tháng và năm trong tương lai. Nếu tỷ lệ tiềm năng cho một doanh nghiệp và thị trường của nó thuận lợi, các nhà đầu tư có nhiều khả năng mua và giữ cổ phần của công ty hơn.

Sử dụng tốc độ tăng trưởng để đẩy doanh nghiệp của bạn lên cấp độ tiếp theo

Tốc độ tăng trưởng thị trường là một yếu tố cần thiết khi đánh giá khả năng tồn tại của một dự án kinh doanh mới hoặc hiện tại. Bằng cách đánh giá tốc độ tăng trưởng hiện tại của bạn và so sánh với ngành của bạn hoặc đối thủ cạnh tranh của bạn, bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt liên quan đến các chiến lược lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Nguồn: quickbooks.intuit.com


SPRINGO ĐÀO TẠO – TƯ VẤN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC – QUẢN TRỊ – PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & TỔ CHỨC.

Hotline Tư vấn – Huấn luyện Doanh nghiệp: 0969 798 944 (zalo, call, nhắn tin…)
Hotline các khóa Huấn luyện/Đào tạo: 0984 394 338 (zalo, call, nhắn tin…)
Email: hrspring.vn@gmail.com
Địa chỉ: KĐT Vinhome Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bài viết nổi bật
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisment -
springocls.vn

Most Popular

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x