Monday, June 17, 2024
SprinGO - springocls.vn

Khóa học Trưởng phòng nhân sự

Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong thời đại 4.0 hiện nay, sự cạnh tranh về nguồn nhân lực đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuyển người đã khó, giữ được người còn khó hơn. Làm thế nào để hoạch định, tổ chức nguồn nhân lực cho hiệu quả, hợp lý là bài toán không dễ đối với nhà quản lý.

Khóa học Trưởng phòng HCNS chuyên nghiệp do SprinGO thiết kế sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng quan trọng để giải quyết các vấn đề trong quản trị nhân lực.

hr plan

Khóa học phù hợp với:
 • Ban giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp
 • Các cấp quản lý, Trưởng/Phó các Phòng ban, Bộ phận trong Doanh nghiệp có mong muốn nâng cao kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên
 • Nhân viên, Chuyên viên, các bạn muốn theo nghề và phát triển
 • Các đối tượng ham học hỏi và muốn phát triển bản thân

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu cốt lõi, bản chất và nguyên lý nền tảng của HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
 • Nắm chắc NGHIỆP VỤ CAO CẤP trong Nhân sự.
 • Thành thạo các kỹ năng QUẢN LÝ, TỔ CHỨC vận hành.
 • Đạt được KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÓI QUEN TÍCH CỰC và THỰC HÀNH CÁC CÔNG CỤ TRIỂN KHAI VẬN HÀNH CÔNG VIỆC

Chương trình học:

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP

 • Tổng quan và vai trò ý nghĩa của Hệ thống QTNS hiện đại. KHUNG NĂNG LỰC của HRM. Khái lược về HRBP và sự chuyển đổi HR
 • Hoạt động doanh nghiệp, XD sơ đồ tổ chức.
 • Khái lược về Kinh doanh, hoạt động doanh nghiệp và Chuỗi giá trị
 • Sơ đồ tổ chức – Chức năng nhiệm vụ – Ma trận Raci và Hệ thống Mô tả công việc

PHẦN 2: QUẢN TRỊ RỦI RO VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

 • Tư duy về Pháp luật Lao động: Cách xử lý mọi tình huống PLLĐ
 • Phân tích mối quan hệ chéo giữa Luật lao động – Nghị định – Thông tư, mối quan hệ biện chứng giữa các nội dung trong các loại văn bản Luật.
 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống hành lang pháp lý trong Doanh nghiệp: Hệ thống văn bản nội bộ chặt chẽ, linh hoạt và an toàn.
 • Quy trình và các biện pháp ứng phó các tình huống mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp trong quan hệ lao động.
 • Thực hành các tình huống VỀ QUẢN TRỊ VÀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG.

PHẦN 3: HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG – PHÚC LỢI

 • Kế hoạch tiền lương, chính sách lương, thưởng phụ cấp, Xây dựng ngân sách lương phù hợp với chiến lược công ty.
 • Cách thức, phương pháp xây dựng Quy chế tiền lương, quỹ phúc lợi, phân bổ lương cuối năm trong thực tiễn Doanh nghiệp.
 • Đánh giá Năng lực như thế nào? Mô hình KNL
 • Xây dựng Kế hoạch lương hàng năm
 • Hướng dẫn cách xây dựng phương án thưởng tháng, thưởng cuối năm dựa trên đánh giá hiệu quả công việc.
 • Tổ chức thống kê, phân tích và đo lường hiệu quả của chính sách lương, thu nhập nhân viên
 • Tham khảo Xây dựng hệ thống lương 3P, KPI, Phân tích ưu nhược điểm của hệ thống lương 3P và 1 số phương án trả lương khác. Cách lựa chọn phương án trả lương cho loại công việc.
 • Nhìn ra thế giới – Tiền lương và phúc lợi
 • Quản lý công việc – Đánh giá hiệu quả công việc
 • Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực, chỉ số đo lường, các báo cáo phân tích hiệu quả
 • Tiêu chuẩn và phương thức đánh giá hiệu quả làm việc.
 • Công thức tính toán, đo lường và phân tích hiệu quả, kết nối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

PHẦN 4: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 • Văn hoá doanh nghiệp là gì và vai trò với sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp
 • Bản chất và Các loại hình văn hoá doanh nghiệp
 • Cấu trúc Văn hoá doanh nghiệp
 • Trình tự xây dựng văn hoá doanh nghiệp phù hợp Doanh nghiệp Việt Nam
 • Duy trì và phát triển VHDN
 • Vai trò và Sức mạnh của Truyền thông nội bộ trong Tổ chức
 • Phân tích casestudy của doanh nghiệp

PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO

 • Xây dựng hệ thống đào tạo trong Doanh nghiệp
 • Đào tạo đáp ứng cho hiện tại và Đào tạo theo kế hoạch phát triển
 • Tổ chức đào tạo trong doanh nghiệp. Xây dựng chương trình đào tạo và LỘ TRÌNH THĂNG TIẾN nhân sự theo chiến lược phát triển nguồn lực.
 • Phân tích 5 cấp độ trong kết quả đào tạo
 • Phân tích các chỉ số ROI của Đào tạo
 • Hướng dẫn nhận biết và cách phân tích năng suất lao động trước và sau đào tạo
 • Thiết lập khung năng lực và Kế hoạch đào tạo cho năm kế tiếp, dự báo nhu cầu đào tạo theo xu hướng thị trường và dựa trên phân tích Khung năng lực hiện tại của Doanh nghiệp

PHẦN 6: TALENT MANAGEMENT

 • Xây dựng và quản lý các Talent Poolsp: Tìm kiếm nhân tài bên trong và bên ngoài
 •  Nhận diện Nhân tài; Xây dựng nguồn nhân tài ; Thu hút và thuyết phục nhân tài;
 • Cách phỏng vấn đánh giá ứng viên theo Khung năng lực
 • Cách xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn ứng viên
 • Đánh giá ứng viên thông qua tổng hợp phân tích thông tin

PHẦN 7: HỆ THỐNG BÁO CÁO NHÂN SỰ

 • Phương pháp tổ chức dữ liệu, thiết lập công thức liên kết trong dữ liệu
 • Các chỉ số báo cáo tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, chi phí HC.
 • Đánh giá rủi ro của các chỉ sốNhận biết khuynh hướng “trend” để phân tích biến động số liệu (hệ thời gian Data).
 • Phân tích ý nghĩa số liệu hiện tại và sự ảnh hưởng của nó trong tương lai.

VỀ GIẢNG VIÊN

Mrs Nguyễn Thanh Xuân

Founder & CEO – SprinGO Academy & Consultant

 • Chị Thanh Xuân có trên 18 năm kinh nghiệm về xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp – Quản trị – Phát triển Con người và Tổ chức. Hiện nay chị là Giám đốc điều hành của Công ty Tư vấn Phát triển SprinGO, và là cố vấn chiến lược cho nhiều doanh nghiệp.
 • Hoạt động Tư vấn: Chị Thanh Xuân tham gia với vai trò Tư vấn trưởng cho các dự án tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự, quản trị và phát triển tổ chức, Tái cơ cấu tổ chức, Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực, Xây dựng các chương trình đãi ngộ toàn diện, Các chương trình kế thừa phát triển, Đánh giá khảo sát doanh nghiệp; Xây dựng khung năng lực, triển khai đánh giá năng lực; Xây dựng hệ thống Lương 3P; Xây dựng hệ thống đánh giá và quản trị hiệu suất (MBO, BSC, KPI, OKR…); Văn hóa doanh nghiệp, Hệ thống quy trình Quản trị, Hệ thống Pháp luật lao động, hồ sơ pháp lý, Xây dựng hệ thống đào tạo, chương trình quản trị nhân tài, Thu hút – Phát triển nhân tài, Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, Xây dựng, setup Phòng HRBP.. cho các Công ty
 • Hoạt động huấn luyện, đào tạo: Chị Thanh Xuân đã trực tiếp Coaching cho nhiều CEO về Quản trị – Phát triển Con người và Tổ chức. Tham gia đào tạo cho các CEO tại trung tâm doanh nhân VCCI với các chuyên đề: Kỹ năng quản lý con người; Giao việc, ủy quyền hiệu quả; Ứng dụng các công cụ hiện đại trong đánh giá năng lực nhân sự; Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc; Kỹ năng tạo động lực; Trí tuệ cảm xúc trong quản trị; Kỹ năng Đào tạo và Huấn luyện; Ứng dụng tâm lý học trong quản trị; Quản lý hiệu suất; Kỹ năng tạo ảnh hưởng tích cực; Kỹ năng xử lý quan hệ lao động; Quản trị rủi ro; Quản trị sự thay đổi; Xây dựng Teamswot hiệu quả …và các chuyên đề khác.
 • Học vấn, kiến thức: Chị Thanh Xuân tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân sự Đại học Lao động Xã hội; các chứng chỉ SHRM quốc tế, Chứng chỉ Certificate OD Tool (Đức); Các khóa đào tạo kỹ năng mềm của các Tổ chức Quốc tế;
 • Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế: Chị Thanh Xuân đại diện cho Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Phát triển SprinGO là Đối tác của  Công ty TNHH Nghiên Cứu Tâm Thần Học Nhật Bản (“Nisseiken Inc”); Đối tác của OD Tool (Đức); Hội viên Hiệp hội SHRM quốc tế; Đối tác công ty Seshiko Nhật Bản; CÔNG TY TNHH SUCCESS PARTNER; Đối tác của các đơn vị phần mềm quản trị; Các Công ty Tư vấn khác như: MCG (Công ty TNHH Tư vấn Quản lý MCG; Công ty TNHH Giải pháp quản trị B&P Cần Thơ;  Công ty Phần mềm quản trị Base; Các Trường Đại học; Đối tác chuyên môn của Kênh VOV Giao thông, các chuyên mục Chuyển động chính sách của VTV; Và nhiều đối tác khác… Thông tin chi tiết Profile sẽ được gửi tới Quý Khách hàng khi liên hệ với chúng tôi.
 • Hoạt động xã hội, cộng đồng: Chị Thanh Xuân tham gia nhiều cộng đồng nhân sự với các bài viết chất lượng, được thành viên yêu mến; Tham gia làm Giám khảo của nhiều chương trình phát triển sự nghiệp của Sinh viên HR Sandbox; Diễn đàn nhân sự HrSpring – cộng đồng tri thức cho giới trẻ về Quản trị – phát triển con người và tổ chức; Tổ chức các khóa học Tiếng Anh chuyên ngành nhân sự kết nối toàn cầu; Xây dựng web hocnhansuonline.com: Human Resources Elearning
 • Một vài dự án tiêu biểu: Công ty Dệt Nhuộm 100% vốn của Italia, Công ty Shekisho (Nhật), Công ty Tanaka Precision của Nhật, Cỏ May Group (8 công ty thành viên), Công ty Vinabridge thành viên Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ hàng không A&T Việt Nam; Công ty N&V Bridge, Công ty Cổ phần giáo dục trực tuyến Edupia; Nhựa Hoàng Hà; Công ty Cổ phần Pavico, Công ty Daiwa Việt Nam, Chuỗi phòng Khám xương khớp Hoa Kỳ; Công ty Cổ phần Golden Key, Công ty Gitiho; Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí- Công Ty Dịch Vụ Hàng Hải Dầu Khí; Tham gia đánh giá năng lực lãnh đạo một số tập đoàn lớn…

SPRINGO ĐÀO TẠO – TƯ VẤN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC – QUẢN TRỊ – PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & TỔ CHỨC.

Hotline Tư vấn – Huấn luyện Doanh nghiệp: 0969 798 944 (zalo, call, nhắn tin…)
Hotline các khóa Huấn luyện/Đào tạo: 0984 394 338 (zalo, call, nhắn tin…)
Email: hrspring.vn@gmail.com
Địa chỉ: KĐT Vinhome Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bài viết nổi bật
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisment -
springocls.vn

Most Popular

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Verified by MonsterInsights