Thursday, February 22, 2024
SprinGO - springocls.vn
HomeCông cụ Quản trị ứng dụngQUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU MBO

QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU MBO

Phương pháp quản trị bằng mục tiêu được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới như Google, Apple, Metro Cash & Carry,… sử dụng. Doanh nghiệp bạn có biết gì đến phương pháp nổi tiếng này không?

– Khái niệm

Quản trị theo mục tiêu/quản lí theo mục tiêu trong tiếng Anh là Management By Objectives, viết tắt là MBO.
Quản trị theo mục tiêu tức là quản trị thông qua việc xác định mục tiêu cho từng nhân viên và sau đó hướng hoạt động của người lao động vào việc thực hiện và đạt được các mục tiêu đã được thiết lập.
Quản trị theo mục tiêu (MBO) là một hệ thống quản trị liên kết mục tiêu của tổ chức với kết quả công việc của từng cá nhân và sự phát triển của tổ chức với sự tham gia của tất cả các cấp bậc quản trị.

– Mục đích

Mục đích của MBO là gia tăng kết quả hoạt động của tổ chức bằng việc đạt được các mục tiêu của tổ chức thông qua các mục tiêu của nhân viên trong toàn bộ tổ chức.

MBO khuyến khích việc mở rộng sự tham gia của mọi thành viên công ty vào quá trình xác định mục tiêu làm việc, thay vì chỉ có một số ít lãnh đạo cấp cao làm việc này. Mọi thành viên không chỉ hiểu rõ những mục tiêu, định hướng của tổ chức mà còn nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của họ trong quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức, có quyền lựa chọn hành động và mục tiêu nên họ có nhiều khả năng để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

– Bản chất

Bản chất của MBO là thiết lập mục tiêu, lựa chọn chương trình hành động và ra quyết định có tham gia của các nhà quản trị lẫn nhân viên. Một phần quan trọng của MBO là đo lường và so sánh về hiệu suất thực tế của người lao động với các mục tiêu tiêu chuẩn và từ đó có thể tìm ra nguyên nhân dẫn tới việc không thực hiện được mục tiêu để có giải pháp chỉnh đốn kịp thời.

– Các bước thực hiện MBO

MBO là một quá trình gồm 5 bước:

+Thiết lập và xem xét mục tiêu của tổ chức

+ Thiết lập mục tiêu của từng bộ phận và cá nhân

+ Kiểm soát quá trình

+ Đánh giá hiệu quả

+ Ghi nhận kết quả, thành tích đạt được.

– Các “mục tiêu” trong hệ thống MBO được chia làm 3 loại:

+ Mục tiêu cho công việc hàng ngày (Routine – Regular): nhằm đảm bảo các công việc hàng ngày duy trì được hoạt động của tổ chức.

+ Mục tiêu giải quyết vấn đề (Problem Solving Objectives): đây là những mục tiêu được đề ra để giải quyết những vấn đề khó khăn phát sinh nhằm tránh những trở ngại trong tương lai hoặc tái diễn những hành vi không tốt.

+ Mục tiêu đổi mới (Innovative Objectives): thường là mục tiêu dài hạn hay mục tiêu phát triển của tổ chức.

MBO cũng là hệ thống quản trị đầu tiên đặt ra các nguyên tắc khi xây dựng mục tiêu – nguyên tắc SMART (Specific – cụ thể; Measurable – đo lường được; Achievable – có khả năng đạt được; Realistics – thực tế; Timebound – có thời hạn).

=> So sánh ưu và nhược điểm của MBO và MBP

MBO và MBP đều là những công cụ dùng để quản trị công việc. Tuy nhiên MBO tập trung chủ yếu vào mục tiêu và ngược lại, MBP sẽ tập trung vào hiệu quả của toàn bộ quy trình.

image 1

Đánh giá về MBO

1. Ưu điểm

Một số ưu điểm vượt trội của MBO là:

Các bộ phận nhân viên cấp dưới có thể chủ động sáng tạo trong công việc.

Hình thành tính chủ động cho nhân viên cũng như trong các hoạt động của doanh nghiệp

Có tính linh động cao, doanh nghiệp có thể chuẩn bị trước cho những trường hợp xảy ra ngoài ý muốn

Thực hiện việc quản trị theo hướng công bằng, minh bạch và đánh giá đúng năng lực của từng bộ phận nhân viên.

2. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm trên, MBO cũng có một số nhược điểm như:

Không đảm bảo tính tập trung cho các nhân viên.

Khó kiểm soát được quy trình quản trị cụ thể trong doanh nghiệp.

Việc quản trị của doanh nghiệp có thể đi lệch hướng.

Yêu cầu những người nằm trong bộ máy thực hiện MBO phải có tinh thần trách nhiệm cao.

Khó khăn trong việc kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện mục tiêu hay một số hành vi không được đồng nhất.

Mục tiêu ở cấp công ty (MBO Công ty): Trở thành công ty chiếm thị phần lớn nhất ngành phần mềm quản lý nhân sự.

Muốn chiếm thị phần lớn nhất thì cần làm gì?

(Sản phẩm, con người, kinh doanh…)

Khi mục tiêu này được đưa ra, từng phòng ban sẽ thiết lập các mục tiêu phù hợp theo định hướng của mục tiêu trên.

− MBO Kinh Doanh

Mở rộng doanh số ra nước ngoài 10%

Tăng tỷ lệ duy trì khách hàng lên 90%

Tăng tổng lợi nhuận lên 10%

Tỷ lệ thắng các dự án đấu thầu đạt trên 80%

Giảm chu kỳ bán hàng xuống còn dưới 3 tháng/khách hàng

⊕ Nhân viên Kinh Doanh:

Ký được 10 hợp đồng quy mô hợp đồng từ 500 triệu VNĐ trở lên

Ký được 5 hợp đồng tại nước ngoài

− MBO Sản Xuất Công Nghệ

Giảm thời gian triển khai dự án xuống còn dưới 6 tháng đối với các dự án triển khai trên 5 phân hệ phần mềm

Giảm thời gian triển khai dự án xuống còn dưới 3 tháng đối với các dự án triển khai dưới 3 phân hệ phần mềm

Giảm 10% thời gian để hoàn thành công bố cải tiến dây chuyền sản xuất công nghệ mới

Đào tạo 10 nhân viên mới thuộc khối sản xuất công nghệ thành nhân viên cứng

⊕ Kỹ sư phần mềm:

Ra mắt 3 tính năng sản phẩm mới

Trao đổi định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần với bộ phận sản phẩm và dịch vụ khách hàng để phối hợp phát triển

Tăng tốc độ phát triển hệ thống lên 25% so với quý I

Duy trì tỷ lệ không quá 5 lỗi phần mềm / tuần

⊕ Quản lý sản phẩm:

Lên ý tưởng cho 3 tính năng sản phẩm mới trong quý II

Trao đổi định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần với bộ phận lập trình và tiếp thị để hợp tác về các tính năng sản phẩm mới

Gặp gỡ 3 khách hàng / tuần để nhận phản hồi về sản phẩm

Hoàn thành khảo sát trên 250 khách hàng mới / quý để đánh giá sự quan tâm của sản phẩm mới

− MBO Chăm sóc khách hàng:

Giảm thời gian phản hồi khách hàng xuống dưới 30 phút

Mở thêm 1 trung tâm chăm sóc khách hàng

Giảm 15% can thiệp cuộc gọi từ cấp quản lý

Giảm tỷ lệ mắc lỗi xuống dưới 10%

Hoàn thành 5 kịch bản dịch vụ khách hàng mới trong quý II

Trao đổi định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần với bộ phận sản phẩm để khắc phục các sự cố về sản phẩm

Phối hợp với bộ phận sản phẩm để giúp khắc phục các sự cố về sản phẩm

− MBO nhân sự:

Tuyển dụng 10 lập trình viên .NET có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong quý II

Tuyển dụng 10 nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong quý II

Duy trì chỉ số hài lòng của nhân viên là 85%

Trao đổi định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần với bộ phận bán hàng để xác định các yêu cầu tuyển dụng bán hàng

Tổ chức ít nhất 2 vòng phỏng vấn cho nhân sự cấp quản lý

Tổ chức 1 buổi đào tạo kỹ năng công việc / tháng

Tổ chức 1 sự kiện tập thể / quý

− MBO tài chính kế toán:

Tăng tỷ lệ thu công nợ thành công lên 95%

Giúp tăng giá trị cổ đông hàng quý lên 2,5%

⊕ Nhân viên tài chính kế toán:

Hoàn thành kế hoạch tài chính và dự báo doanh thu

Duy trì tuân thủ quy định tài chính kế toán

Hoàn thiện kế hoạch dòng tiền theo quý

Hoàn thành kiểm toán tài chính độc lập

− MBO Online Marketing:

Có 100 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị mới mỗi tháng

Đạt 40% tổng doanh thu của công ty từ các nỗ lực tiếp thị

Tăng gấp đôi lưu lượng truy cập website công ty

Quảng cáo sản phẩm tiếp cận 50,000 người mỗi tháng

Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực sẽ đặt ra một đến ba mục tiêu, chẳng hạn như duy trì chỉ số hài lòng của nhân viên là 85%. Họ sẽ thảo luận về cách biến điều này thành hiện thực. Khi bộ phận nhân sự đã lập một kế hoạch, họ sẽ nói chuyện với nhân viên của mình. Thông qua phản hồi, họ sẽ tìm ra những ý tưởng mới để giúp đạt được mục tiêu này. Nhân sự sẽ đảm bảo nhân viên làm tốt vai trò của họ. Sau đó HR sẽ giám sát hiệu suất của nhân viên để đảm bảo mục tiêu mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Nguồn: Internet

SPRINGO ĐÀO TẠO – TƯ VẤN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC – QUẢN TRỊ – PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & TỔ CHỨC.

Hotline Tư vấn – Huấn luyện Doanh nghiệp: 0969 798 944 (zalo, call, nhắn tin…)
Hotline các khóa Huấn luyện/Đào tạo: 0984 394 338 (zalo, call, nhắn tin…)
Email: hrspring.vn@gmail.com
Địa chỉ: KĐT Vinhome Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bài viết nổi bật
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisment -
springocls.vn

Most Popular

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x