Tuesday, February 20, 2024
SprinGO - springocls.vn
HomeTư vấn và đào tạoHệ thống học ElearningSetup hệ thống nhân sự PHÙ HỢP – TINH GỌN – HIỆU...

Setup hệ thống nhân sự PHÙ HỢP – TINH GỌN – HIỆU QUẢ

Thấu hiểu những khó khăn mà Doanh nghiệp đang gặp phải như nguồn nhân lực yếu kém, thiếu kinh nghiệm; phân công không hợp lý, đùn đẩy trách nhiệm…Công ty Đào tạo – Tư vấn Phát triển SprinGO cung cấp dịch vụ setup phòng nhân sự bài bản cho doanh nghiệp

Trong khi các CEO đang bận rộn với kế hoạch kinh doanh thì hoạt động quản trị nội bộ thường bị bỏ qua. Do vậy các vấn đề công ty thường gặp phải là:

+ Nguồn nhân lực yếu kém thiếu kinh nghiệm

+ Phân công không hợp lý, đùn đẩy trách nhiệm

+ Quản lý lỏng lẻo, lãnh đạo thiếu trách nhiệm

+ Chất lượng hiệu quả công việc giảm sút

Thấu hiểu những khó khăn này, Công ty đào tạo tư vấn phát triển SprinGO cung cấp dịch vụ setup phòng nhân sự bài bản cho doanh nghiệp

Mục tiêu

+  Xác định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Nhân sự

+  Thiết lập mối quan hệ giữa bộ phận nhân sự với các phòng ban bộ phận khác trong Công ty

+  Xác định cơ cấu tổ chức của Bộ phận Nhân sự

+  ứng dụng các tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc của bộ phận nhân sự

Nội dung chính

+  Vai trò và các quan hệ tương tác của bộ phận Nhân sự

+  Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản trị nguồn nhân lực

+  Tiêu chí hoàn thành công việc của Bộ phận Nhân sự

TIẾNG ANH CÔNG SỞ QUA ĐIỆN THOẠI
Công ty Đào tạo Tư vấn SprinGO

Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng phòng nhân sự hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho tổ chức.

  1. Setup và đồng bộ hóa chiến lược nhân sự với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp
  2. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn nhân sự, đo lường và đánh giá năng lực nhân viên
  3. Thiết lập cơ chế kiểm soát kết quả công việc theo từng vị trí trong tổ chức công ty, cụ thể hóa bộ KPI đánh giá kết quả công việc & năng suất.
  4. Soạn thảo quy chế chi trả thu nhập, chính sách đào tạo nội bộ, cơ chế động viên – đãi ngộ theo hiệu quả đóng góp, phát triển đội ngũ

SprinGO giúp doanh nghiệp xây dựng phòng nhân sự có đủ năng lực và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau đây:

–       Tham gia việc hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phù hợp với các định hướng, chiến lược và mục tiêu phát triển của công ty

–       Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự nhằm cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh, định hướng và chiến lược công ty

–       Tổ chức và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đào tạo, tái đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng cho người lao động.

–       Tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định và nội quy của công ty.

–       Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp nằm khuyến khích và động viên người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động

–       Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty

–       Tổ chức xây dựng cơ cấu tổ chức của toàn công ty, của các đơn vị và tổ chức thực hiện

–       Thực hiện việc cung cấp và kiểm soát các dịch vụ hành chính văn phòng để đảm bảo tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn định, thông suốt và hiệu quả

–       Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của công ty, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, sức khỏe lao động, vệ sinh lao đông và phòng chống cháy nổ trong phạm vi công ty

–       Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và đóng vai trò là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động trong công ty.

1.      Công tác hoạch định và tổ chức

–       Tham gia vào tiến trình hoạch định cơ cấu tổ chức, đánh giá và xác định cơ cấu tổ chức, thiết kế công việc và hoạch định nguồn nhân lực. Đảm bảo tối ưu hóa biên chế nhân sự

–       Tham gia vào tiến trình phát triển tổ chức, tập trung vào những vấn đề như hoạch định nguồn nhân sự kế nhiệm, phát triển lực lượng lao động hiện tại, duy trì đội ngũ nhân sự chủ chốt, thiết kế tổ chức, nâng cao hiệu quả của dòng công việc và quản lý sự thay đổi

2.      Công tác tuyển dụng và quản lý nguồn lực

–       Hoạch định nguồn nân lực nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của công ty

–       Thiết lập và triển khai các thủ tục, quy trình và phương pháp cần thiết để tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động có năng lực đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh

–       Giám sát việc thực hiện và quản lý các chính sách, chương trình và thủ tục về nguồn nhân lực

–       Nghiên cứu và đề xuất với ban giám đốc giải quyết những vấn đề về quản lý nguồn nhân lực (các phương án hoặc giải pháp đề bạt, thay thế, luân chuyển và bổ sung nhân sự)

–       Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm, hàng tháng theo yêu cầu của công ty và các đơn vị

–       Xây dựng chương trình tuyển dụng cho từng đợt tuyển dụng và tổ chức thực hiện. tiếp nhận và xử lý tất cả các đề nghị tuyển dụng một cách có hiệu lực và hiệu quả.

–       Phát triển các kênh tuyển dụng và ứng dụng các phương pháp cần thiết để thu hút ứng viên

–       Tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng: tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn và đề xuất ứng viên

–       Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chính sách và quy trình tuyển dụng; hỗ trợ trưởng các đơn vị những phương pháp, kỹ năng cần thiết để phỏng vấn và lựa chọn nhân sự có hiệu quả

–       Duy trì và cập nhật các báo cáo tiến độ tuyển dụng, cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng và toàn bộ những trao đổi thông tin liên quan đến việc bố trí nhân sự

–       Quản lý chương trình định hướng cho người lao đông về môi trường và văn hóa công ty

–       Thực hiện các thủ tục đánh giá nhân viên sau thử việc và tổ chức ký kết hợp đồng lao động

–       Quản lý hồ sơ và lý lịch của cán bộ công nhân viên toàn công ty. Theo dõi và cập nhật thường xuyên hồ sơ nhân sự (chi tiết nhân sự, vị trí công tác, mức lương, kết quả đánh giá công việc, các hồ sơ về việc ghi chép, đào tạo và khen thưởng).

–       Phân tích, đánh giá về chất lượng và số lượng của đội ngũ cán bộ công nhân viên, lập các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng nguồn nhân lực và đưa ra các đề xuất cần thiết

–       Thực hiện việc điều động, thuyên chuyển nhân sự và thống kê tình hình biến động nhân lực

–       Theo dõi việc thực thi hệ thống đánh giá kết quả làm việc của cán bộ công nhân viên.

–       Tổ chức định kỳ đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ công nhân viên

–       Xây dựng, thực hiện và kiểm soát ngân sách nhân sự hàng năm.

3.      Công tác đào tạo và phát triển nguồn lực

–       Đề xuất và tổ chức thực hiện các sáng kiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng các yêu cầu về năng lực hiện tại cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các nhu cầu đào tạo để thích ứng với những thay đổi hoặc thách thức trong tương lai.

–       Xác định các kỹ năng then chốt, kỹ năng chuyên môn đối với các chức danh công việc và đề xuất nhu cầu đào tạo thích hợp cho từng nhóm chức danh công việc

–       Hỗ trợ các đơn vị trong việc đánh giá kỹ năng của nhân viên và xác định nhu cầu đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên, giúp họ đáp ứng được các yêu cầu công việc.

–       Xây dựng các kế hoạch và chương trình đào tạo (định kỳ hoặc đột xuất)

–       Liên hệ với các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo bên ngoài để thực hiện các chương trình đào tạo nhằm đá ứng các yêu cầu về năng lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh (khi cần thiết)

–       Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo đối với những nội dung: đào tạo định hướng cho người lao động mới tuyển dụng; đào tạo kiến thức và kỹ năng cho công nhân tại nơi làm việc; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên các phòng ban; đào tạo các kỹ năng cho đối tượng quản lý cấp trung; đào tạo định kỳ về công tác an toàn, sưc khỏe lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ; đào tạo nhận thức về hệ thống quản lý


SPRINGO ĐÀO TẠO – TƯ VẤN HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC – QUẢN TRỊ – PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI & TỔ CHỨC.

Hotline Tư vấn – Huấn luyện Doanh nghiệp: 0969 798 944 (zalo, call, nhắn tin…)
Hotline các khóa Huấn luyện/Đào tạo: 0984 394 338 (zalo, call, nhắn tin…)
Email: hrspring.vn@gmail.com
Địa chỉ: KĐT Vinhome Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bài viết nổi bật
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisment -
springocls.vn

Most Popular

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x